German English Spanish French Dutch

Op een aantal plaatsen van deze webshop om wordt  persoonlijke gegevens gevraagd, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Van Rijsoort BV streeft na, om persoonsgegevens, die u tijdens een bezoek aan de webshop van Van Rijsoort BV achterlaat, zo te verwerken en te beheren, dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Behandeling van persoonsgegevens.
Als u een order of informatieaanvraag instuurt, legt Van Rijsoort BV uw gegevens vast. Deze worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw order en/of aanvraag te kunnen verwerken.  Al de aan Van Rijsoort BV verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet door Van Rijsoort BV aan derden worden verstrekt, tenzij expliciet met uw goedkeuring of tenzij dit bij wet wordt geeist door de justitiële instellingen. Uitzondering hierop vormen de derden, die mede zorgdragen voor de afhandeling van uw orders. Zij krijgen alleen de voor hen noodzakelijke gegevens.

Gebruik van cookies 
Naast persoonsgegevens maakt Van Rijsoort BV gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat.      

Om van de webshop gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk   de cookies toe te staan. Staat u dit niet toe dan zullen bepaalde functionaliteiten van de webshop niet werken en kunt u van bepaalde diensten geen gebruik maken.

Wijzigingen
Van Rijsoort BV behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Zoeken
EAN Search
Mijn winkelwagen is leeg.
Bezoek ons
Lente 2018
Pasen
N I E U W